Onderwijs van kwaliteit

Kennismaken

Bekijk ons onderwijs in de praktijk!

Ons aanbod

Schooltijden

Maandag 08:30 – 14:30
Dinsdag 08:30 – 14:30
Woensdag 08:30 – 12:30
Donderdag 08:30 – 14:30
Vrijdag 08:30 – 14:30 (groep 5-8)

Op vrijdag heeft groep 1 vrij. Groep 2 gaat dan eens in de twee weken naar school tot 12:30 uur. Groep 3 en 4 hebben elke vrijdag les tot 12:30 uur.

Passend onderwijs

Als school streven we ernaar kinderen passend onderwijs te bieden. Vanuit deze opdracht willen we recht doen aan alle kinderen binnen de school. We denken in kansen. Kinderen zijn erbij gebaat dat ze opgroeien in een eenduidige, op elkaar afgestemde omgeving – en dit is nog sterker van toepassing op kinderen met ‘bijzondere behoeften’. Zowel beperkingen als mogelijkheden ontstaan namelijk in de complexe interactie tussen het kind en zijn omgeving (thuissituatie, school, maatschappij). We zoeken daarom actief de samenwerking op met ouders en (waar nodig) andere betrokken partijen in het leven van onze leerlingen – denk hierbij aan logopedisten, GGD, fysiotherapeuten en welzijnswerkers.