Wie wij mogen zijn

Elk kind is uniek, geschapen door God. Tegelijk staan we in relatie met elkaar en met onze Schepper. Daarom mogen we samen groeien, groeien in Gods liefde. We leren de klanken van Zijn liefde te zien in ons eigen leven en dat van de ander. Het zijn prachtige klanken. We oefenen en leren. En samen komen we steeds dichter bij dat ene, ongelooflijk mooie muziekstuk, zoals de grote Componist van ons leven het bedacht heeft. Op De Triangel willen wij leren wie wij mogen zijn in dat muziekstuk, als persoon, samen én in de wereld.

Kennismaken

Elkaar echt leren kennen, zal pas kunnen na ontmoeting. Van harte welkom voor een bezoek!

Onze organisatie

Missie

Waar we voor staan Elke ochtend staan wij [...]

Visie

Waar we voor gaan Vanuit de missie dat [...]

Team

Het Triangelteam Het Triangelteam bestaat uit een goede [...]

Identiteit

Onze identiteit Onze school heeft een christelijke identiteit. [...]

Cordeoscholen

Basisschool De Triangel is onderdeel van de scholengroep CorDeo. Binnen dit samenwerkingsverband kunnen wij gebruikmaken van de expertise van andere scholen. Tegelijk hebben we onze eigen kleur en ruimte: we kijken hoe de gezamenlijke ambitie past bij onze eigen leerlingen, ouders en het team.

Aanmelden

Wil je je kind aanmelden voor onze school? Bij een eerste kind op onze school willen we graag eerst een kennismakingsgesprek met jou/jullie als ouder(s) voeren, zodat jij weet voor welke school je kiest en wij weten of we jouw kind kunnen bieden wat hij of zij nodig heeft. Vervolgens krijg je een aanmeldingsformulier mee of kan je deze opvragen bij onze administratie, via ons e-mailadres of het contactformulier. Vind je het bij een tweede of verdere kind ook zinvol om een gesprek te hebben of zien wij daar aanleiding voor, dan nodigen we je ook van harte uit.

Ons team

Het Triangelteam bestaat uit een goede mix van ervaren leerkrachten en leerkrachten die nog niet zo lang in het vak zitten. Er heerst een sterk pedagogisch klimaat, waarin kinderen met plezier naar school gaan. Onze passie voor onderwijs is gericht op een brede ontwikkeling. Binnen het team werken we ook voortdurend aan onze eigen ontwikkeling. Dit doen wij bijvoorbeeld in leerteams, waar we professioneel samenwerken aan onze doelen. We hebben in ons team een gedragsspecialist, hoogbegaafdheidsspecialist en een intern begeleider.